Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Ingress - Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

FingerTec Ingress je aplikacija za integrisano upravljanje i kontrola pristupom koja radi na poznatom operativnom okruženju za MS Windows. Softver je kompletno rešenje za centralizaciju, upravljanje i nadgledanje aktivnosti vrata na uređajima za kontrolu pristupa FingerTec.

TCMS V3 - evidnecija radnog vremena

TCMS V3 je moćno rešenje za evidenciju radnog vremena koje centralizuje, čuva i upravlja bazom podataka o svim posetama koja je izvučena iz FingerTec terminala za Evidenciju Radnog Vremena i generiše različite korisne izveštaje o prisustvui i integriše se sa različitim softverom drugih proizvođača.

0
GODINA ISKUSTVA
0
ZEMALJA
0
KORISTNIKA
0
INSTALACIJE

POSLOVNI EKOSISTEM RADNE SNAGE

TimeTec nudi preduzećima tri glavna cloud rešenja. Automatizovano upravljanje radnom snagom, upravljanje bezbednošću objekta i upravljanje posetica i imovine u okviru poslovnog prostora.

TimeTec Smart Workforce platformu sačinjavaju četiri praktična sistema za upravljanje ljudskim resursima, TimeTec Hire, TimeTec Profile, TimeTec TA i Time tec Leave; Sistem pokriva sve od zapošljavanja i treniranja osoblja do administracije profila za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena, kao i upravljanje procesima nakon što zaposleni napusti kompaniju. Sistem na ovoj platformi može raditi nezavisno i mogu se koristiti samo neke ili sve opcije kako bi se pokrile sve potrebe svakog preduzeća.

TimeTec Security platforma osigurava poslovni prostor i vodi računa o bezbednosti prostorija unutar kancelarija kao i spoljnih ulaza, kapija i parkinga tokom celog dana. TimeTec access, sistem za mobilnu kontorlu pristupa kontroliše sve pristupne tačke a TimeTec Patrol, omogućava čuvarima kvalitetan nadzor u realnom vremenu koji u kombinaciji sa Epicamera sistemom za pregled kamera pomaže za bezbedan pregled celokupnog poslovnog prostora.

TimeTec Smart Office platforma nudi dva revolucionarna rešenja za upravljanje poslovnim prostorom. TimeTec VMS i TimeTec Parking. TimeTec VMS je cloud rešenje za upravljanje posetioca i gostiju i omogućava im kretanje u odabranim prostorijama. TImeTec parking je cloud rešenje za upravljanje parking sistemom i svih transakcija u okviru poslovne zgrade ili shoping centra.